• Full Clarified Ghee by Baba Dairy, Vijaya Nagar Colony

  • Full Clarified Ghee by New Super Dairy, Vijaya Nagar Colony

  • Full Clarified Ghee by Patel Dairy, Vijaya Nagar Colony

  • Full Clarified Ghee by Dodla Dairy, Vijaya Nagar Colony

  • Full Clarified Ghee by Shahnawaz Mateen Dairy, Vijaya Nagar Colony

  • Full Clarified Ghee by Milky Plus, Vijaya Nagar Colony