• Flavored Milk by Dodla Dairy, Kachiguda

  • Uht Toned Milk by Dodla Dairy, Kachiguda

  • Whole Milk by Vinayak Dairy, Kachiguda

  • Whole Milk by Shahnawaz Mateen Dairy, Kachiguda

  • Whole Milk by Taiseer Akbar Dairy, Kachiguda

  • Toned Milk by Milky Plus, Kachiguda

  • Double Toned Milk by Milky Plus, Kachiguda

  • Cow Milk by Milky Plus, Kachiguda

  • Flavored Milk by Milky Plus, Kachiguda

  • Toned Milk by Dodla Dairy, Kachiguda